Sértu í brýnni þörf fyrir að tala við einhvern NÚNA, hringdu í síma 1717
Hjálparsími Rauða Krossins er opinn allan sólahringinn.
Þar er fagfólk sem hefur sérhæft sig í að hjálpa þér.

Samtök:
Píeta samtökin, https://pieta.is/
Hugarafl, http://hugarafl.is
Geðhjálp, https://gedhjalp.is/
Hlutverkasetur: http://www.hlutverkasetur.is/en/home/
Bergið: https://bergid.is/
Stígamót: https://www.stigamot.is/
Drekaslóð: https://www.drekaslod.is/
Sjá fleiri á: https://gedfraedsla.is/hvert-get-eg-leitad/

Hugleiðsluskóli: (frí námskeið)
http://lotushus.is/

Bataskólinn:
https://bataskoli.is/

Lærðu að elska þig meðferð:
http://osk.is/

Markþjálfar
ICF Iceland
Evolvia

Sálfræðingar:
https://www.heilsugaeslan.is/thjonusta-stodvanna/salfraedithjonusta/

Sjálfshjálparhópar:
https://gedhjalp.is/hvert-er-haegt-ad-leita/sjalfshjalparhopar-og-tolf-spora-samtok/

 

VANTAR ÞIG AÐSTOÐ?
Tekið af https://gedfraedsla.is/hvert-get-eg-leitad/

Hvert skal leita?

 1. Til einhvers sem þú treystir. Fyrsta skrefið er yfirleitt að segja einhverjum sem þú treystir frá, hvort sem það er vinur, fjölskyldumeðlimur, námsráðgjafi eða sálfræðingur.
 2. Til heilsugæslu í þínu hverfi. Heilsugæsla er yfirleitt fyrsti viðkomustaður allra þeirra sem þurfa á meðferð að halda vegna andlegra eða líkamlegra kvilla. Heimilislæknir getur hafið meðferð telji hann slíkt skynsamlegt eða vísað máli þínu í réttar hendur.
 3. Á einkastofur sálfræðinga. Á heimasíðu Sálfræðingafélags Íslands www.sal.is er leitarvél sem nota má til að finna sálfræðinga sem gætu hentað ýmsum sértækum aðstæðum.
 4. Á einkastofur geðlækna. Fjöldi geðlækna veita lyfja- og sálfræðimeðferð á einkastofum sínum.
 5. Til bráðamóttöku geðsviðs á Landspítala. Þar starfa sálfræðingar, geðlæknar og hjúkrunarfræðingar sem eru sérmenntaðir í meðferð geðrænna vandamála. Bráðamóttaka er opin frá 12:00-19:00 á virkum dögum og frá 12:00-17:00 um helgar. Símanúmer bráðamóttöku geðsviðs er 543 4050.

Það er aldrei of snemmt eða seint að leita sér hjálpar, en því fyrr sem það er gert, því betra.

Heilsugæsla

Á heilsugæslustöðvum fer fram fyrsta lyfjameðferð og eftirfylgd hennar hjá heimilislæknum. Þú þarft ekki að fara til þíns heimilislæknis heldur getur pantað tíma hjá öðrum læknum, óháð stöð. Heimilislæknar hafa mikla þekkingu á andlegum vandamálum og er stór hluti sérnáms þeirra á því sviði.

Heimilislæknar gera tilvísanir til:

 • Geðlækna
 • Sálfræðinga
 • VIRK endurhæfingu
 • Heimahjúkrunar
 • Og margt fleira

Algengt er að finna sig ekki hjá fyrsta meðferðaraðilanum sem maður leitar til. Það er ekkert mál að prófa aðra, og margir sem gera það.

Geðheilsustöð Breiðholts veitir geðþjónustu heim til þeirra sem búa í efri byggðum Reykjavíkur. Á heilsugæslustöðvum er hægt að koma samdægurs og hitt hjúkrunarfræðing sem getur einnig komið málunum í réttan farveg. Hægt er að nálgast þjónustu sálfræðinga fyrir 18 ára og yngri á sumum stöðvum, og verið er að vinna í því að innleiða gjaldfrjálsa sálfræðiþjónustu fyrir þá sem eru eldri en 18 ára. Heilsugæslustöðvar hafa sömuleiðis verið að bjóða upp á HAM hópnámskeið, sem getur verið gott fyrsta skref.

Félagsþjónusta

Sveitarfélögum ber að veita félagslega aðstoð og fjárhagsaðstoð ásamt úrræða vegna húsnæðisvanda, fjárhagsvanda og stuðning vegna álags í uppeldishlutverki.

Boðið er upp á félagsstarf, ódýran heitan mat heimsendan eða á félagsmiðstöðvum, félagsleg innlit og aðstoð með athafnir daglegs lífs gegnum félagslega heimaþjónustu.

Þjónustumiðstöðvar

Íbúar sveitafélaga geta leitað til þeirrar þjónustumiðstöðvar sem tilheyrir því hverfi sem þeir búa í. Þjónustumiðstöðvarnar, eða hverfamiðstöðvar, veita borgarbúum ýmis konar þjónustu, t.d. ráðgjöf og almenna upplýsingagjöf um starfsemi sveitarfélagsins.

Fjarþjónusta Kvíðameðferðarstöðvarinnar – tolumsaman.is

Tölum saman er fjarþjónusta Kvíðameðferðarstöðvarinnar þar sem hægt er að sækja ráðgjöf og meðferð hjá sálfræðingum í myndfundum með öruggum hætti í gegnum internetið.

Rauði Kross Íslands

Rauði Krossinn er með hjálparsímann 1717, símtalið er gjaldfrjálst. Einnig er boðið upp á nafnlaust netspjall hjá Rauða Krossinum og er það opið allan sólarhringinn. Þá er einnig í boði að fá heimsóknarvin sem sinnir innliti vegna félagslegrar einangrunar. Rauði Krossinn er með athvörf fyrir geðfatlaða einstaklinga víða um land og sér einnig um Frú Ragnheiði. Starfsfólk Frú Ragnheiðar hefur sérútbúin bíl til umráða þar sem fólk með fíkniávana getur nálgast hreinar sprautunálar og fatnað.

Geðhjálp – samtök um bættan hag fólks með geðraskanir og geðfötlun

Hjá Geðhjálp fæst frí ráðgjöf til einstaklinga, einnig eru starfrækir sjálfshjálparhópar fyrir til að mynda kvíða, geðklofa og geðhvörf.

Hugarafl – Samtök fyrir geðveika og aðstandendur þeirra

Samtökin Hugarafl standa fyrir hópastarfi og nýliðakynningum ásamt aðstandendafundum fyrir aðstandendur einstaklinga með geð- og lyndisraskanir.

Klúbburinn Geysir

Starf Geysis gengur út á að sporna gegn einangrun og vanvirkni og einnig að aðstoða fólk við að komast í reynsluráðningu.

Hlutverkasetur – Félagsmiðstöð, virkni og valdeflandi nálgun

Hlutverkasetrið stendur fyrir hópastarfi til þess að sporna við félagslegri einangrun og vanvirkni.

Stígamót

Þolendur kynferðisofbeldis geta komið til Stígamóta í gjaldfrjáls viðtöl.

Kvennaathvarfið

Kvennaathvarfið er athvarf fyrir konur sem búa við ofbeldi á heimili.

Drekaslóð

Drekaslóð eru stuðningssamtök fyrir þolendur hvers kyns ofbeldis en þar er einnig hægt að fá viðtöl.

Bjarkarhlíð

Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Markmið Bjarkarhlíðar er að veita stuðning og ráðgjöf ásamt fræðslu og umfjöllun um eðli og afleiðingar ofbeldis.

VIRK endurhæfing – Miðar að atvinnuþátttöku og að fólk sé tilbúið til endurhæfingar

Fyrir fólk sem hefur dottið eða er að detta úr skóla eða af vinnumarkaði. Umsókn er gerð í gegnum heilsugæslu.

ADHD samtökin

ADHD samtökin eru til stuðnings barna og fullorðinna með athyglisbrest, ofvirkni og aðrar skyldar raskanir.

Einhverfusamtökin

Stuðningshópar fyrir unglinga og fullorðna með einhverfu.

Fjölskyldumiðstöðin

Starf Fjölskyldumiðstöðvar miðar að því að aðstoða og styðja barnafjölskyldur í vanda.

Barnavernd

Aðstoðar foreldra við uppeldi og verndar börn þar sem uppeldi er ábótavant.

Heimilisfriður / Karlar til ábyrgðar – Sálfræðimeðferð fyrir gerendur í heimilisofbeldi

Niðurgreidd meðferð fyrir ofbeldisgerendur í nánum samböndum af báðum kynjum ásamt áhættumatsviðtöl við þolanda ofbeldis. Fyrir þá sem beita andlegu og líkamlegu ofbeldi.

Sorg og missir

Ný dögun: upplýsingar á sorg.is

Missir.is: upplýsingar um missi.

Lausnin

Býður uppá parameðferð ásamt ýmsum námskeiðum um meðvirkni.

Mæðrastyrksnefnd

Matar og fatagjafir fyrir fjölskyldur og einstaklinga.

Kaffistofa Samhjálpar

Heitur matur daglega milli 10 og 14 virka daga, 11 og 14 um helgar. Ókeypis.

Fjölskylduhjálp Íslands

Sér um matarúthlutanir í Breiðholti og Reykjanesbæ.

Skilnaðir, forsjármál, samsettar fjölskyldur

Félag einstæðra foreldra veitir ráðgjöf varðandi ýmis málefni svo sem forsjá, skilnaði, félagsleg vandamál og fleira. Sýslumenn veita sáttameðferð í umgengnismálum.

Innflytjendur

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur veitir innflytjendum í Reykjavík ráðgjöf

Upplýsingar og ráðgjöf um réttindi innflytjenda og praktísk mál má finna inn á mcc.is

Borgarbókasafn er með þjónustu við fólk af öðrum málsvæðum.

WOMEN samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi er ætlað fyrir félgsskap.

12 spora Sjálfshjálparsamtök:

Coda – samtök meðvirkra sem vilja bætt samskipti

Al-anon – samtök aðstandenda alkólhólista

OA – samtök matarfíkla

NA – samtök eiturlyfjafíkla

AA – samtök alkóhólista

Þjóðkirkjan

Fjölskylduþjónusta kirkjunnar er með fjölskyldumeðferðarfræðinga að störfum. Prestar taka einnig á móti fólki til viðtals vegna margs konar vanda. Í kirkjum landsins er einnig skipulagt starf, til dæmis foreldramorgnar og ýmis konar barnastarf.

Hjálparstarf kirkjunnar

Aðeins fyrir þá sem eiga börn. Í boði er til dæmis inneignarkort í matvöruverslanir, gefins notuð föt , stuðningur við foreldra vegna skólagöngu og tómstunda barna og unglinga, stuðningur vegna lyfjakaupa, námsstuðningur við fullorðna í endurhæfingu og stuðningur vegna jólahalds.

Húsnæðisleysi

 • Konukot – gistiskýli fyrir konur rekið af Rauða Krossinum
 • Gistiskýlið Lindargötu – gistiskýli heimilislausra karla, Reykvíkingar hafa forgang
 • Gistiheimili á almennum markaði – mörg hver bjóða lengri leigu sér í lagi á veturna
 • Leiguherbergi.is – ódýr leiguherbergi, leigir einstaklingum sem eru t.d. í neyslu
 • Leigulistinn / Bland / Facebook Til leigu grúppa / Búseti leigufélag
 • Örorkubandalagið er með leiguíbúðir gegnum félag sitt, Brynja, fyrir öryrkja
 • Leiguvernd eða félagsþjónusta geta aðstoðað þá sem eiga ekki fyrir fyrirframgreiddri leigu og tryggingu.

Lagaleg ráðgjöf

Lögmannafélag Íslands veitir ókeypis lögfræðiráðgjöf

Orator félag laganema veitir einnig ókeypis lögfræðiráðgjöf

Kvennaráðgjöfin veitir félagslega og lagalega ráðgjöf

Umboðsmaður skuldara

Veitir fjármálaráðgjöf, aðstoð við að semja við skuldunauta og aðstoð við gjaldþrot

Hitt húsið

Er meðal annars með hóp fyrir ungar mæður, hóp fyrir félagslega einangruð ungmenni og svo fötluð ungmenni.

Tekið af https://gedfraedsla.is/hvert-get-eg-leitad/